Ubezpieczenia

InsuranceUbezpieczenie zdrowotne obywateli UE

Od polowy 2004 roku ubezpieczeni obywatele poszczególnych krajów członkowskich UE podróżujący do innych krajów wspólnoty wyposażeni są w Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wszystkie instytucje zajmujące się opieką zdrowotną w ramach UE, EOG oraz Szwajcarii są zobowiązane przyjąć pacjenta z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ubezpieczenie zdrowotne obywateli spoza UE

Obywatele krajów spoza UE jeszcze przed wyjazdem powinni we wlanym kraju wykupić indywidualne ubezpieczenie turystyczne. W przypadku braku ubezpieczenia, zmuszeni będą za każdą wizytę lekarska zapłacić gotówką.

Ubezpieczenia indywidualne

Indywidualne ubezpieczenie turystyczne mogą wykupić również obywatele krajów UE (służy ono np. pokryciu kosztów przewozu do kraju zamieszkania).