Polacy za granicą

Polacy za granicąChicagoWedług szacunkowych danych poza terytorium Polski mieszka do 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. W Polsce mieszka ok. 39 milionów Polaków (stan na 2008 r.).

Największe skupiska Polaków znajdują się w Stanach Zjednoczonych (6-10 mln osób), Niemczech (ok. 1,5 mln), Brazylii (ok.1 mln.), Francji (ok. 1 mln), Kanadzie ( 600 tys.), Białorusi (ok.400 tys.), Ukrainie (ok.300-500 tys.), Litwie (250-300 tys.), Wielkiej Brytanii (ok.150 tys.), Australii ( 130-180 tys.), Rosji (ok.100 tys.) i Kazachstanie(60-100 tys.).
Polscy emigranci pochodzą z kilku fal migracyjnych:

  • uchodźcy po powstaniach narodowych w XIX wieku ( głównie do Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec i Ameryki Północnej).
  • emigracja zarobkowa w drugiej połowie XIX wieku aż do 1939 roku ( robotnicy głównie do Francji, Belgii i Niemiec a chłopi do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii i Argentyny)
  • emigracja na skutek II wojny światowej oraz z przyczyn politycznych po wojnie (ok. 800 tys. osób wyjechało do krajów Europy Zachodniej i do Stanów Zjednoczonych).
  • emigracja z przyczyn ekonomicznych i politycznych w latach 80-tych XIX wieku.
  • emigracja zarobkowa po 1989 roku (głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Australii, Włoch, Kanady i Stanów Zjednoczonych wyjechało ok.270 tys. Polaków).